Poradenská činnost ve stavebnictví

Kromě vlastní stavební činnosti, v rámci které konzultujeme řešení s investorem či jeho odborným zástupcem a projektantem stavby, poskytujeme navíc poradenskou činnost k tzv. předvýrobní přípravě staveb. Můžeme pomoci s vypracováním projektu pro povolení stavby v rozsahu vyhl. č.499/2016 Sb., spolupracujeme totiž již několik let s renomovanými projektanty z regionu Kutná Hora a Kolín. Jsme schopni pomoci i se zajištěním potřebných stanovisek a rozhodnutím dotčených orgánů státní správy ( dále jen DOSS ) nutných k ohlášení či povolení stavby.

V rámci této činnosti nabízíme i rozpočtářské služby s vypracováním položkového rozpočtu stavby v aktuální cenové úrovni a výkaz výměr pro zadavatele, viz kapitola – stavební rozpočty.

Novostavba

Novostavby

Naší hlavní náplní stavební činnosti – provádění staveb – je výstavba bytové a občanské výstavby dle předložených projektů, minimálně v úrovni projektu pro ohlášení stavby a pro stavební povolení. Realizujeme stavby s asistencí odborného zástupce investora – technického dozoru stavby – TDS, a projektantem stavby. Před zahájením stavby přebíráme staveniště se všemi náležitostmi, vedeme stavební deník ve formě jednoduchých zápisů u drobných staveb a denní zápisy u složitějších staveb, trvajících několik měsíců či let. V průběhu realizace iniciujeme pravidelné kontrolní dny, kde se ladí postup výstavby a vybírají se materiály stěn a podlah v rámci oborů PSV.

Přestavby

Přestavby

Neméně důležitou skupinou staveb, které v posledních letech realizujeme pro investory jsou přestavby – adaptace koupelen, úpravy dalších bytových prostor, se zaměřením na sociální a technické prostory. Vycházíme ze základního pravidla, že obnova bytu začíná v hygienické a technické části a v zázemí bytu. Pro adaptace koupelen není třeba žádných velkých žádostí a povolení. Jde o údržbu a opravu dotčených prostor a stačí oznámení termínu zahájení práce v domě, např. výboru SVJ nebo vlastníkům bytů, hlavně sousedům, kteří jsou nejvíce dotčeny stavební činností.

Přestavby interiéru bytu jsou krátkodobé stavební činnosti, které zatíží a omezí stavebníka na dobu cca 4-5 týdnů a jsou oboustranně velmi akceptovány a požadovány v období zimních měsíců.

Rekonstrukce

Zásadními a velmi opakovanými stavebními činnostmi jsou rekonstrukce starších nemovitostí pro účely bydlení. Nemovitosti v regionu stárnou ještě výrazněji než byty ve městech a tak po vypracování projektu a po schválení rozsahu prací je úkolem stavební firmy připravit stávající nemovitost pro běžné bydlení v moderním hávu. Bonusem je pak prostředí a klid vč. čerstvého vzduchu, který se na vesnici nabízí. Zvláště mladé rodiny s dětmi poslední 2-3 roky velmi vyhledávají zajímavé lokality a oblasti se zanedbanými nemovitostmi určenými k bydlení na Kutnohorsku, Čáslavsku a Zbraslavicku, které jsou volné k bydlení nebo určeny ke koupi a prodeji za velmi příznivé tržní ceny.

Rekonstrukcí domu stavebník získává místo se svým „genius loci“ a prostornými pozemky, které ve velkých městech nemůže získat ani zaplatit.