Novostavba

Novostavby

Naší hlavní nápní je výstavba bytové a občanské výstavby.

Přestavby

Přestavby

Pro investory v posledních letech realizujeme i přestavby.

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Zásadními stavebními činnostmi jsou rekonstrukce starších nemovitostí.

Poradenská činnost

Poradenská činnost

Poskytujeme poradenskou činnost k tzv. předvýrobní přípravě staveb.

Novostavba NV Stavitelství

Naše vize

Budovy, stavby, objekty si zasluhují trvalou péči, jako každý jiný živý organismus, a prováděné rekonstrukce, opravy, vestavby, přístavby jsou snahou investorů i firem, připravit stavbu k trvalému užívání či komfortnímu bydlení se svými blízkými.

Moderní materiály a postupy se prolínají s potřebou naslouchat starým a zaručeným postupům, zvláště u historických staveb a při přestavbách, které jsou zastoupeny v naší činnosti cca 50% celkového objemu, je nutné bedlivě sledovat konstrukce a původní prvky, které se při bourání či opravách objevují.

Zobrazit více

Roku 2010 jsme byli zařazeni do seznamu “Kvalitní firma”.
Od té chvíle si certifikaci držíme až do současnosti.

Jsme držitelé řady certifikátů od výrobců a dodavatelů materiálů.

Kalkulace

V neposlední řadě můžeme vypracovat po dohodě s investorem i detailní rozpočet stavebních prací po položkách, který slouží dále jako podklad k jednání i jako příloha k budoucí smlouvě o dílo mezi smluvními stranami. Pokud je projekt stavby kvalitní, umíme zpracovat i tomu odpovídající kvalitní položkový rozpočet prací a takový pojem jako “vícepráce” je v naší filosofii k zákazníkovi takřka pojmem neznámým.

Počet metrů stavby: m3

Výsledná přibližná cena

Cena je pouze přibližnou kalkulací

0,00 Kč