Kdo jsme?

Společnost byla založena v roce 2005 a od počátku se snaží vyhovět představám a uspokojit požadavky investorů o jejich stavbách.

Budovy, stavby, objekty si zasluhují trvalou péči, jako každý jiný živý organismus, a prováděné rekonstrukce, opravy, vestavby, přístavby jsou snahou investorů i firem, připravit stavbu k trvalému užívání či komfortnímu bydlení se svými blízkými. Moderní materiály a postupy se prolínají s potřebou naslouchat starým a zaručeným postupům, zvláště u historických staveb a při přestavbách, které jsou zastoupeny v naší činnosti cca 50% celkového objemu, je nutné bedlivě sledovat konstrukce a původní prvky, které se při bourání či opravách objevují.

Je to neustále se ovlivňující proces střetávání se stavební historie s novými prvky současnosti, který musí mít zodovědný pracovník na zřeteli a musí umět skloubit tradiční technologie s novými materiály. Je to opakující se výzva na každé nové stavbě, která končí až předáním díla stavebníkovi do užívání.
Všestrannost, zájem o nápravu, adaptace na nejnovější materiály v nové výstavbě, to jsou aspekty, které nabízíme při zpracování nabídek a při podpisu smlouvy o dílo všem potencionálním stavebníkům po celou dobu spolupráce.

Stejně jako stavby pro rekonstrukce, a nemusí být zrovna historické hodnoty, i moderní domy – novostavby, působí všechny stavební celky naprosto jedinečně a žijí svým vlastním řádem. Tým spolupracovníků, složený z vlastních i přizvaných odborníků v pozemním stavitelství, i průběžná kontrola postupu prací a technické vybavení firmy, jsou zárukou dobře odvedené práce, která by měla stavebníka několik následujících let bez problémů jen těšit.

Kvalitní firma roku 2010

V roce 2010, po cca pětiletém působení firmy na stavebním trhu ČR, jsme byli osloveni firmou APC Asociace pro certifikaci z Brna, a to po shromáždění několika kladných referencí od spokojených zákazníků na podzimním veletrhu For Arch 2009, s dotazem, zda máme zájem v systému hodnocení firem na českém trhu o certifikaci v kategorii “Kvalitní firma”.

Desatero zásad, kterými se musí firma řídit po vstupu do certifikačního systému, nám bylo sympatické a nečinilo nám potíže se snažit tyto zásady dodržovat i v následné budoucnosti.  Po nutných konzulacích a splnění dílčích kroků certifikace jsme byli začátkem roku 2010 do seznamu “Kvalitní firma” zapsáni a zařazeni a tento post musíme do budoucna každoročně obhajovat, což bereme jako výzvu pro náš další odborný růst v oblasti pozemního stavitelství.

Zelená úsporám

Naše společnost je zařazena do seznamu odborných dodavatelů označeného jako “SOD” a úspěšně jsme již v roce 2009 a 2010 realizovali několik projektů na zateplení a rekonstrukci domů a půdních nástaveb v Kutné Hoře a okolí.

Jsme schopni poskytnout i poradenskou činnost v této oblasti a dle předloženého projektu zpracovat pro stavebníky i položkový rozpočet stavebních prací pro žádost o úvěr u bankovního domu nebo dle požadavku Státního fondu životního prostředí, který k žádostem větších celků tyto rozpočty stále požaduje.

Naši pracovníci byli proškoleni jen v roce 2010 na montáži materiálů a výrobků od těchto firem: Knauf Insulation, Baumit Open, Orsil izolace, Velux, Hasit omítky a potěry, a následovat budou další.

Certifikace firmy

Seznam získaných certifikátů od výrobců a dodavatelů materiálů na základě proškolení a seznámení pracovníků firmy s technologickými postupy výstavby u těchto výrobků.

Sponzorujeme

  • Domov Na Hrádku, Červený Hrádek čp.45, 285 04 Uhlířské Janovice

  • Oblastní Charita Kutná Hora, realizace projektu sociální automobil